Equal: Utvecklingspartnerskapet Atlas, Action for Training and Learning for Asylum Seekers, Glasgow, Skottland

2005-05-01

Månadens projekt maj 2005

Sedan år 2000 har omkring 12 000 asylsökande kommit till Skottland. Fortfarande kommer cirka 2 000 asylsökande per år, varav drygt hälften får stanna. Den genomsnittliga väntetiden är runt tio månader. För närvarande finns cirka 2 500 asylsökande som väntar på beslut och man räknar med att majoriteten kommer att få ett positivt besked.  Asylsökande har fri tillgång till utbildning/yrkesutbildning, men får ej arbeta. Olika former av praktikarrangemang är dock tillåtna. En positiv och generös attityd  gentemot de asylsökande dominerar hos både allmänhet, myndigheter och arbetsgivare.

Kris, utvandring, arbetskraftsbrist
I Storbritannien infördes år 2000 en form av Hela-Storbritannien-strategi, dvs de asylsökande fördelades över hela landet. Skottland, som efter 1970- och 1980-talens krisår haft en kraftig utvandringsvåg till i första hand England, var nu i stort behov av yrkesutbildad arbetskraft. Många av de asylsökande har en god utbildning och goda yrkeskunskaper, de är välmotiverade och angelägna att ge sitt bidrag till mottagarlandet.

Ett välkomnande mottagandesystem
Utvecklingspartnerskapet Atlas tillkom för att mobilisera aktörer från olika samhällssektorer i syfte att bygga upp ett mottagandesystem som gav de asylsökande en god yrkesmässig och social introduktion i samhälle och arbetsmarknad.

UP Atlas består av 19 lika delprojekt som täcker ett brett spektrum av insatser och metodutveckling, från validering och erkännande av examina, anpassad yrkesvägledning, arbetspraktik (work shadowing) till analyser och påverkan av mediabilden av asylsökande.

Fortsättning i Equal omgång II
Många av de 19 delprojekten har nu i slutfasen övergått till reguljära verksamheter. Utvecklingspartnerskapet Atlas kommer i omgång II av Equal att arbeta med utsatta grupper av asylsökande, bland annat kommer man utveckla metoder för stöd till de asylsökande som är offer för trafficking/människohandel.

NTG-asyl kommer att följa UP Atlas verksamhet, bland annat genom studiebesök/peer reviews och utbyten under sommaren - hösten 2005. Rapporter publiceras på hemsidan.