Islam i utkanterna av den svenska välfärden

2006-02-08

I en artikel av Christopher Caldwell i New York Times granskas den svenska välfärds- och integrationspolitiken. Med exempel från bland annat Bergsjön i Göteborg och Rinkeby i Stockholm gör Caldwell en intressant och väldokumenterad resa genom ett eroderande välfärdsystem och miljonprogrammets ghetton. Caldwell diskuterar i artikeln också skälen till invandrarnas marginalisering och bristen på öppen debatt om bristande integration.