Regeringen gör översynsutredning av Migrationsverket

2006-04-18

Vid konstitutionsutskottets utfrågning av migrationsminister Barbro Holmberg den 6 april 2006 framgick att regeringen skall göra en s k översynsutredning av Migrationsverket och Lagen om mottagande av asylsökande. NTG-asyl välkomnar regeringens initiativ, som ligger väl i linje med de förslag som NTG-asyl framfört första gången redan 2004 i sin årliga rapport till regeringen, Förslag till nationell politik. NTG-asyl ser det som en stor framgåg för sitt arbete att nu ha fått genomslag för ett förslag som förhoppningsvis kommer att leda till förbättringar av asylmottagandesystem och -policies. Den andra delen av NTG-asyls förslag, att också utreda frågan om en organisatorisk åtskillnad mellan mottagande och prövning, bör nu föras in regeringens kommande direktiv till utredningen.

I skrivande stund är det oklart hur regeringens utredning förhåller sig till den verksinterna översynen av Lagen om mottagande av asylsökande, tidigare redovisad och kritiserad på Tema asyl.