Ny rapport om situationen för asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - och kritisk granskning av nationella samordnarens verksamhet

2006-10-20

Den av förra regeringens tillsatta nationella samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymptom, Marie Hessle, har redovisat en ny uppföljningsstudie. Sammanlagt drygt 50 barn var under behandling vid kartläggningstillfället mot närmare 200 under år 2005. I studien förutspås att ”…fenomenet med barn med uppgivenhetssymtom snart kommer att upphöra ett existera.”

Samtidigt har journalisten Gellert Tamas i SVT:s Uppdrag granskning redovisat en, för svenskt utredningsväsen,  ytterst anmärkningsvärd bild av den nationella samordnarens verksamhet. I programmet ifrågasätts flera av de uppgifter som redovisats i samordnarens rapporter, till exempel att barnen manipulerats av föräldrarna. I många fall förefaller ej heller de uppgiftslämnare och experter som samordnaren anlitat vara fullt trovärdiga, enligt programmet.

Uppdatering 2006-10-20
Marie Hessle och Nader Ahmadi inom den Nationella samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom har anmält SVT:s program Uppdrag granskning till Granskningsnämnden. Enligt anmälarna innehåller programmet ett antal felaktiga påståenden.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se