Övrigt

Sverige 2000-institutet. Organisation som arbetar för ökad mångfald i arbetsliv och samhälle.

Exiled Writers Ink är en plattform för författare och konstnärer som lever i exil i Europa. Exiled Writers anordnar seminarier, workshops, installationer och festivaler och ger regelbundet ut en tidskrift, Exiled Ink! Magazine.

Integrationskyrkan är baserad i Malmö och leds av integrationspräst Ann Lidgren. Kyrkan håller för tillfället (okt 2007) på att öppna upp ett kansli med syfte att erbjuda rådgivning i migration och integrationsfrågor för församlingar och organisationer. På hemsidan återfinns rapporter, kalendarium, pressbevakning, länkar mm som berör migration.

MigMap ger en bild av hur och var kunskap inom området migration produceras, hur europeiska standarder inom politik och civilsamhälle implementeras och vilka de deltagande myndigheterna, personerna och institutionerna är. På hemsidan redogörs för hur de olika nyckelaktörerna i de publika och privata sfärerna är relaterade till varandra och hur de finansieras och överlappar eller skiljer sig åt i fråga om fokus, säte, klientel och ansvarsområden. De fyra kartorna “Key Players”, “Discourses”, “Europeanisation” and “Places + Practices” som finns på hemsidan är grafiskt innovativa och ger tillgång till omfattande information om de aktörer, debatter, processer och evenemang som tillsammans formar Europas migrationspolitik av i dag. Projektet MigMap stöds av The German Federal Cultural Foundation, Pro Helvetia, Arts Council of Switzerland och The Aargauer Kuratorium.

Transit Migration stöds också av The German Federal Cultural Foundation och har kopplingar till MigMap. Projektet är ett tvärvetenskapligt forsknings-, film-, ljud- och utställningsprojekt i vilket forskare, filmare, mediaaktörer och konstnärer samarbetar. Syftet är bland annat att beskriva, analysera och gestalta de transnationella migrationsströmmarna och hur de påverkar Europa. Genom att sammanföra skilda discipliner och konstnärliga genrer skapas nya fruktbara konstellationer och synergieffekter.