Svenska departement och myndigheter

Arbetsförmedlingen

Europaprogrammen är en del av myndigheten VINNOVA. Europaprogrammen arbetar med information och rådgivning om EU:s forskningsprogram, främst sjunde ramprogrammet, till svenska företag och forskare.

IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Internationella programkontoret är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som stödjer internationella samarbetsprojekt. På hemsidan finns information om program och stipendier inom EU.

Justitiedepartementet

Länsstyrelsen

Migrationsverket

Myndigheten för skolutveckling

Näringsdepartementet

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Regeringen

Regeringens globaliseringsråd

Riksdagen

Riksdagens ombudsmän - JO

Riksrevisionen

Skolverket

Socialdepartementet

Socialstyrelsen

Statistiska centralbyrån

Statskontoret

Svenska ESF-Rådet

Svensk författningssamling

Sveriges kommuner och landsting

Tillväxtverket - "Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service."Utrikesdepartementet

Valideringsdelegationen

VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Myndigheten finansierar behovsmotiveradforskning som syftar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle. Utlysningar görs inom flera olika ämnesområden: allt ifrån arbetslivsutveckling till bioteknik och transporter.