Internationella organisationer

Alliance of Civilizations (AoC) initierades av de spanska och turkiska regeringarna år 2005 med stöd från Förenta Nationerna. Syftet är bl a att bidra till en interkulturell dialog mellan stater, religioner och kulturer.  AoC har en innehållsrik hemsida med ett omfattande material om bl a invandring, ungdomar, utbildning och religion. AoC kan också ses som ett initiativ för att återupprätta den fredliga samexistens och det kulturella och religiösa utbyte - convivencia - som rådde mellan muslimer, kristna och judar i Spanien mellan omkring år 700 till slutet av 1400-talet. AoC anordnar också en rad seminrier och konferenser, bl a de internationella forumen för interkulturell förståelse och dialog i Madrid respektive Istanbul.

FN

Global commission on international migration (GCIM) Internationell kommission bildad i december 2003 av FN:s generalsekreterare Kofi Annan och med den sydafrikanska Dr. Mamphela Ramphele och den svenske fd migrationsministern Jan O. Karsson som ordföranden.

IASFM (International Association for the Study of Forced Migration) är en internationell organisation med säte i Storbritannien som samlar akademiker, praktiker och beslutsfattare som arbetar med frågor relaterade till forced migration.

International organization for migration (IOM) IOM arbetar med migrationsfrågor ur ett brett perspektiv på uppdrag av världssamfundet/medlemsstaterna och organisationerna, bl a har man omfattande återvandrings- och repatrieringsprogram, insatser för att motarbeta trafficking samt  insatser vid massflykt och katastrofsituationer.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en samarbetsorganisation för 30 länder som verkar inom ramen för demokrati och marknadsekonomi. Organisationen har ett globalt perspektiv och samarbetar med ett sjuttiotal länder världen över världen samt med NGOs och det civila samhället. Inom ramen för organisationens verksamhet produceras statistik, publikationer och forskning inom områdena makroekonomi, handel, utbildning, utveckling och vetenskap.

The High Level Commission on Legal Empowerment of the Poor lanserades i september 2005 på initiativ av tolv I-länder, däribland Sverige som representeras av Allan Larsson, svensk finansminister mellan 1990-91 och tidigare EU-kommissionär för DG Sysselsättning. Kommissionen arbetar huvudsakligen för att uppnå de s k milleniemålen om att halvera extrem fattigdom till år 2015.

UNESCO:s portal om internationell migration Via denna undersida kan man på hemsidan anmäla sig till nyhetsbrevet "UNESCO Migration Mailing List" och erhålla information om nya publikationer och evenemang inom ramen för UNESCO:s migrationsprogram.

UNHCR (The UN Refugee Agency) FN:s flyktingkommisariat.

www.december18.net är en internationell organisation som arbetar för migranters rättigheter.