Caritas rekommendationer till det tyska ordförandeskapet

2007-01-02

En delegation av representanter för den europeiska frivilligorganisationen Caritas träffade i december i Berlin representanter för flera tyska departement. Frågor som behandlades var bland annat arbetskraftsinvandring, FN:s konvention för immigrantarbetare, regionalt skydd och integration av immigranter och flyktingar. I samband med mötet överlämnade Caritas till det kommande tyska EU-ordförandeskapet sin skrift om rekommendationer för en framgångsrik integration - Integration: A Process Involving All.

Läs pressmeddelande om mötet i Berlin på Caritas hemsida

Ladda ner Integration: A Process Involving All på Caritas hemsida