Frivilligorganisationer lägger fram rekommendationer till förbättringar av EU:s integrationspolitik

2007-02-17

Frivilligorganisationerna ECRE, Caritas Europa och NEF i samarbete med EU-initiativet EPIM står bakom rapporten Policy Briefings on on the Integration of Refugees and Migrants in Europe som publicerades i januari 2007. Med utgångspunkt från EU:s gemensamma integrationspolitik lägger rapportförfattarna fram ett antal förslag inom olika områden som rör integration av flyktingar och asylsökande i EU:s medlemsstater. Områdena som inkluderas är boendesituationen för flyktingar och asylsökande, introduktionsprogram, validering av meriter, tillgång till utbildningssystem och yrkesträning, tillgång till arbetsmarknad samt språkundervisning. I anslutning till respektive område redovisas också ett antal goda exempel från medlemsstaterna. Bland annat nämns ett Equal-finansierat mottagningscenter i Portugal som ett föredömligt exempel. Asylsökande lever där sida vid sida med majoritetsbefolkningen och erbjuds under samma tak bland annat barnomsorg, sporthall och medborgarhus. NTG-asyl & integration har tidigare besökt och skrivit om centret.

Hämta rapporten här