Nystartsjobben når inte de nyanlända invandrarna

2007-04-01

Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit frånvarande länge från arbetslivet samt nyanlända invandrare. Nyanlända invandrare kan få nystartsjobb under de första tre åren efter det att uppehållstillstånd har beviljats. Nystartsjobben är vanliga anställningar som innebär att arbetsgivaren slipper stå för arbetsgivaravgifterna. Stödet är riktat till privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet.

Vem får nystartsjobb?

Rapporten från Arbetsmarknadsstyrelsen visar att 3 637 personer hade ett nystartsjobb i slutet av vecka 12. Vart tredje nystartsjobb, strax över 1100 stycken, har gått till en person som är född i något annat land än Sverige. Av dessa är personer med födelseland i Asien flest, följt av personer med ursprung i Europa. Mindre än 150 nyanlända invandrare hade vid tillfället nystartsjobb.

Läs mer om rapporten här.