Grekland fällt för underlåtenhet att införliva mottagandedirektivet

2007-05-01

EG-domstolen har i en dom från den 19 april fastställt att Grekland har underlåtit att införliva EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande. Det var kommissionen som ställde Grekland inför rätta i domstolen år 2005. Domstolen fastställer i sin dom att landet inte inom föreskriven tid har antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. För Greklands del väntar nu juridiska påföljder och landet ska även ersätta rättegångskostnaderna.

Grekland är inte det enda landet som inte har införliva mottagandedirektivet på vederbörligt sätt. I oktober 2006 fälldes Österrike på samma grunder, och kommissionen har även väckt talan mot Luxemburg, Portugal, Belgien och Tyskland.

Läs hela domen (endast på franska)

Läs domen mot Österrike och stämningsansökningarna mot Luxemburg, Portugal, Belgien och Tyskland  (på svenska)