Förslag om selektiv amnesti i Storbritannien

2007-09-03

Det brittiska partiet Liberaldemokraterna (The Liberal Democrats) förespråkar en ”selektiv amnesti” för flera av de uppskattningsvis 500 000 personer som lever irreguljärt i Storbritannien. Liberaldemokraterna vill göra amnestin villkorlig: endast personer som funnits i landet en längre tid, som saknar brottsregister, har goda kunskaper i engelska och som kan visa på ”samhälleligt engagemang” (civic commitment) ska enligt förslaget beviljas uppehållstillstånd.

Det är främst av ekonomiska orsaker som partiet valt att lyfta frågan, irreguljära invandrare står enligt partitalesmannen Nick Clegg för ett betydande bidrag till landets ekonomi. Tankesmedjan IPPR (Institute for Public Policy Research) har uppskattat att det skulle kosta uppemot 5 miljarder pund att deportera alla irreguljära personer som befinner sig i landet, medan en amnesti kunde medföra skatteintäkter på ca. 1-3 miljarder pund. 

Läs artikel i The Guardian