Fortsatt kritik mot grekiskt asylmottagande

2007-11-09

För bara några månader sedan offentliggjorde EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor en rapport som kritiserar de inhumana förhållandena för asylsökande och migranter i grekiska förvar. Kritiken bekräftas nu i en rapport från flyktingorganisationerna Pro Asyl och the Greek Group of Lawyers for the Rights of Refugees and Migrants.  I rapporten The truth may be bitter, but i must be told, som baseras på två utredningsresor, framgår hur asylsökandes rättigheter kränks i Grekland. Misshandel och tortyr är enligt organisationerna vanligt förekommande i grekiska förvar, där asylsökande och migranter hålls under omänskliga förhållanden. Organisationerna menar även att grekisk kustbevakning har hindrat nya flyktingar och migranter att ta sig i land.

Enligt paraplyorganisationen ECRE, European Council for Refugees and Exiles, förekommer liknande problem även i andra EU-länder, så som Malta, Spanien och Italien. Organisationens generalsekreterare Bjarte Vandvik menar att Dublinsystemet är en bakomliggande orsak, eftersom detta system sätter en enorm press på länderna vid EU:s yttre gränser. ECRE uppmanar således EU att anta ett system för s.k. burden sharing mellan medlemsstaterna.

Den grekiska regeringen har efter kritiken meddelat att anklagelserna mot landet ska utredas. Antalet irreguljära migranter som kommer till Grekland har kraftigt ökat under de senaste månaderna och landet vädjar om stöd från övriga EU. Grekland fälldes tidigare i år i EU-domstolen för att landet inte införlivat EU-direktivet om miniminormer för mottagande av asylsökande.

Läs pressmeddelande från Pro Asyl

Läs rapporten på Pro Asyls hemsida 

Läs EU-parlamentets rapport om situationen i grekiska förvar