Arbetslösheten för utrikes födda fortsatte att sjunka under oktober

2007-11-14

3,2 procent av arbetskraften, eller knappt 149 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av oktober månad. Det innebär en minskning med 0,8 procentenheter, eller 32 000 personer, jämfört med oktober 2006.

I oktober var drygt 44 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 8,3 procent på ett år. Det är framförallt bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. 29,8 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 26,7 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

221 personer hade instegsjobb under oktober. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, och innehålla tydliga handledande inslag. Lönesubventionen uppgår för näringslivet till 75 procent av lönekostnaden, maximalt 21 280 kronor per månad på heltid, och för övriga offentliga arbetsgivare till 50 procent av lönekostnaden. För heltidsanställning utgår subvention i högst 6 månader.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.