Slutkonferenser i Equals tema asyl – i Tyskland, Finland och Sverige

2007-11-21

Equal-programmet avslutas under 2007 och i många medlemsstater har de nationella temagrupperna eller enskilda Utvecklingspartnerskap anordnat avslutande konferenser. NTG-asyl & integration anordnar sin slutkonferens den 22 – 23 november och Tema asyl kommer i nästa nummer av Nyhetsbrevet att rapportera från både den konferensen och de redan genomförda konferenserna inom tema asyl i Tyskland och Finland.

Redan nu kan ni via länk till hemsidan för den tyska Nationella temagruppen asyl ta del av material och slutsatser från konferensen.

Länk till den tyska Nationella temagruppen asyl (viss information även på engelska)

Länk till tidigare artikel om det finska utvecklingspartnerskapet Becoming More Visible.