Migrant Integration Policy Index har kommit ut i rapportform

2007-12-25

NTG asyl & integration har tidigare skrivit om den internationella jämförelsen av integrationspolitiken: Migrant Integration Policy Index (MIPEX). Enligt MIPEX är Sverige det enda land av de 28 länderna i undersökningen som får epitetet ”bra integrationsland”. Sverige får till exempel högsta betyg (100) för reglerna på arbetsmarknaden, där tredjelandsmedborgare har samma rätt att arbeta som EU-medborgare, har rätt till språkträning och arbetsmarknadsinsatser, efter två år samma rätt till studiestöd och invandrare som blir arbetslösa förlorar inte rätten att stanna i landet. Inom områdena familjeförening, politiskt deltagande och anti-diskriminering behövs bara små förbättringar för att Sverige ska nå högsta betyg.

Resultatet har nu presenterats i rapportform och kan laddas hem från Migration Policy Groups hemsida.