A handbook for asylum seekers

2007-10-01


A Handbook for Asylum Seekers in Sweden är skriven av Ginbot Abraha, tidigare ordförande i AEASS, Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden (sedan 2005: EDHR, Eritreans for Humans Rights). Abraha har för temagruppens räkning tidigare sammanställt en rapport över AEASS framväxt och arbete, Av egen kraft, en redovisning av en unik och framgångsrik, målgruppsdriven stöd- och rådgivningsverksamhet – av asylsökande, för asylsökande.

Erfarenheterna från AEASS verksamhet med rådgivning och socialt stöd till asylsökande är en viktig bakgrund till den föreliggande handboken. Ginbot Abraha har också själv varit asylsökande under lång tid i Sverige. Handboken utgår från det behov av information om rättigheter och skyldigheter som de asylsökande själva uttalat. Handboken kan beställas från info@temaasyl.se.

 A Handbook for Asylum Seekers in Sweden (reviderad februari 2008)