Regeringen presenterar "sfi-lyft" för att förbättra svenskundervisningen för invandrare

2008-02-19

Statsråden Jan Björklund och Nyamko Sabuni presenterade den 18 februari ett antal åtgärder för att förbättra svenskundervisningen för invandrare (sfi) - "sfi-lyftet".

I sfi-lyftet ingår följande åtgärder:

  • Nationella slutprov på samtliga studievägar från och med 1 januari 2009.
  • Tydliga mål i kursplanen för sfi.
  • Begränsad tid i sfi (högst tre år).  
  • Utvärdering av sfi.  
  • Lärarlyft för sfi-lärare.  
  • Förstärkt nationell inspektion.  
  • Prestationsbaserad sfi-bonus.

Bakgrunden är, enligt statsråden, att dagens svenskundervisning för invandrare är otillräcklig och präglas av bristande kvalitet och låga krav på studieresultat.

NTG asyl & integration har tidigare bland annat redovisat Skolverkets lägesbedömning för sfi och tagit fram statistik på hur sfi resultaten ser ut i olika kommuner.

Läs mer om förslagen på DN-debatt och pressmeddelandet på regeringens hemsida.