Nytt europeiskt institut ska förankra EU:s migrationsstrategi i verkligheten

2008-03-13

Politiker måste i allt högre grad anpassa sina strategier till en snabbt skiftande verklighet, anser EU-kommissionären Franco Frattini, ansvarig för bl a migrationsfrågor. I syfte att bättre förankra EU:s invandringspolitik i verkligheten planeras därför ett nytt institut för europeisk migrationsforskning. Institutet, som ska anslutas till Robert Schuman-centret vid European University Institute i Florens, ska som huvudsaklig uppgift omvandla forskningsresultat till realistiska policyrekommendationer och på så vis bidra till utvecklingen av EU:s framtida politik inom migrationsområdet.

EU:s strategi för migration omfattar i detta sammanhang allt från frågor rörande arbetsmarknadens behov, demografiska förändringar, integration och bekämpning av irreguljär invandring till att säkerställa den fria rörligheten för unionens egna medborgare. Institutet ska bl.a. stöda utveckling och effektivt användande av olika databaser och tillhandahålla en pool med akademiker och intellektuella som kan bidra till främjandet av en europeisk och globala strategi för migrationspolitik. På så sätt ska institutet bli en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte på en oberoende akademisk grund. 

Institutet förväntas öppna redan hösten 2008. För finansieringen står dels European University Institute, dels diverse privata och offentliga aktörer. Kommissionen undersöker dessutom möjligheterna att med EU-medel bidra till finansieringen .

Läs pressmeddelande

Länksamling till övriga forskningsinstitut inom migrationsområdet