Europarådet lanserade vitbok om interkulturell dialog

2008-05-23

Den 7 maj, samma dag som Sverige tog över  ordförandeskapet för Europarådet lanserade utrikesministrarna för rådets 47 medlemsstater en s.k. vitbok om interkulturell dialog: ”Living Together As Equals in Dignity”. Vitboken kommer att ligga till grund för Europarådets framtida arbete med interkulturell dialog, ett arbete som syftar till att bygga ett mer humant och socialt inkluderande Europa, där man på bästa sätt tar till vara mångfalden. Förutom Europarådet ska även beslutsfattare och praktiker på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med interkulturell dialog ha hjälp av vitboken i sitt arbete.

Ladda ned White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As Equals in Dignity”

Läs mer på Europarådets hemsida för interkulturell dialog