Interkulturell dialog fortsatt prioriterat av OSSE, FN och Europarådet

2008-08-07

På det årliga högnivåmötet mellan organisationerna OSSE, FN och Europarådet meddelades att främjande av interkulturell dialog och frågor rörande kulturell mångfald är fortsatta prioriteringar i organisationernas verksamhet. I ett gemensamt utlåtande från mötet konstaterades att civila och politiska, liksom ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, samt en integrationspolitik som respekterar mångfald, utgör en nödvändig värdegrund för interkulturell dialog. Organisationerna beslutade under mötet att förstärka samarbetet och diskuterade bl.a. möjligheten till gemensamma åtgärder inom ramen för skydd av mänskliga rättigheter, utbildning och konfliktförebyggande arbete.

Läs organisationernas gemensamma uttalande från mötet

Läs om aktuella initiativ för interkulturell dialog i Europa

Ladda ned den av Tema asyl utgivna skriften Europeisk medborgarkunskap – för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa