Ny studie om migration och utveckling

2008-08-19

Quynh Thu Tran från Graduate Institute of International and Development Studies i Genève analyserar i en nyutkommen forskningsrapport sambandet mellan internationell migrationspolitik och FN:s millenniemål. Studien visar att s.k. återtagandeavtal och användningen av biståndsanslag till att hindra migration inte är ett effektivt sätt att stävja migrationen. Enligt författaren bör biståndsmedel snarare användas till att reglera cirkuleringen av migranter, och på så sätt på ett bättre sätt ta tillvara den positiva inverkan på utveckling som migration kan ha. Det är redan ett välkänt faktum att remitteringar har en betydligt större inverkan på ursprungslandets utveckling än traditionellt bistånd. 

Quynh Thu Tran ser dock en medveten avsikt med typ av politik som många västländer bedriver och som går ut på att biståndet villkoras på ett sätt som bidrar till att reglera migrationen. Genom denna politik lockas högutbildade migranter till västvärlden medan övriga migranter hålls ute. Som ett exempel nämner hon de stipendieprogram som många västländer bedriver för forskare från utvecklingsländer; majoriteten av forskarna återvänder aldrig till sina hemländer, och förblir istället en tillgång för värdlandet.

Läs studien The Challenges for Development Cooperation in Seeking a More Coherent Policy of International Migration