Svensk medborgarkunskap för gymnasieskolan – med europeisk klangbotten

2008-08-22

Ett av delprojekten inom NTG-asyl & integration, Medborgarkunskap, genomfört av Uppsala kommun, 
har nu färdigställt en handledning för lärare och elever i medborgarkunskap. I den pedagogiska och väl genomarbetade handledningen presenteras begreppet medborgarkunskap och syftet med skriften på följande sätt:

Medborgarkunskap är i arbetsgruppens mening en ömsesidig process som skall ge färdigheter och ett teoretiskt innehåll som gör att man kan och vill delta i svenskt och europeiskt samhällsliv. Utanförskap och bristande känsla för tillhörighet i Sverige och Europa återfinns hos såväl svenska som invandrade ungdomar och vuxna. Medborgarkunskapsmålet är därmed ett gemensamt mål - att utgöra en del av ett gemensamt Sverige och Europa. Hur kan man arbeta med medborgarkunskap med de utgångspunkterna?

Konkreta tips

I handledningen ges en rad exempel på praktiska uppgifter för elever och konkreta tips för lärarna i arbetet med ämnet medborgarkunskap. Det är troligen första gången som man i en handledning av detta slag så tydligt markerar också den europeiska tillhörigheten, något som i många andra medlemsstater är mera självklart. Så har också författarna (Birgitta Lindquist, Süleyman Anter, Kerstin Blom Nordström och Måns Wikstad) hämtat inspiration från skolor och projekt i bl a Frankrike, där ämnet funnits sedan tidigare och haft en klar europeisk profil.

Ladda ner handledningen "Medborgarkunskap - ett idématerial för lärare i gymnasieskolan"

Beställ handledningen i pappersformat från Uppsala kommun: elisabeth.ericsson@uppsala.se Pris: 75 kr. inklusive moms och porto (uppge faktureringsadress)

Läs mer om projektet Medborgarkunskap

Läs mer om och beställ skriften "Europeisk medborgarkunskap – för alla?"