Muslimer skildras som hot och problem i brittisk press

2008-10-11

I en ny rapport utgiven av de brittiska lärosätena Cardiff School of Journalism och Media and Cultural Studies uppmärksammas att brittiska muslimer genomgående skildras negativt och schablonartat i press och media. Författarna bakom rapporten - Images of Islam in the UK, har granskat nyhetsartiklar införda i både kvälls- och dagspress mellan åren 2000 och 2008. Författarna har velat undersöka den dagliga bevakningen av brittiska muslimer snarare än den särskilda som förekommit vid händelser såsom 11 september och bombningarna i Londons tunnelbana 2005.

Författarna menar att antalet inslag om brittiska muslimer i pressen har ökat genom åren, år 2006 var antalet till exempel dubbelt så högt som år 2000. Muslimer i Storbritannien beskrivs huvudsakligen i stereotypa ordalag, som ett kollektivt hot eller problem. En tredjedel av artiklarna har som huvudfokus det så kallade ”kriget mot terrorismen” medan fokus under 2008 har svängt och nu dominerar istället rapportering kring kulturella och religiösa skillnader britter och muslimer emellan. Detta tolkar författarna som ett tecken i tiden då brittiska politiker velat framställa britter och muslimer som två motpoler. 

Endast fem procent av artiklarna tog upp islamofobi och attacker mot och/eller problem som kan drabba brittiska muslimer.

Läs mer och ladda ner rapporten här