Högt antal asylsökande till Finland

2009-01-21

Antalet asylsökande till Finland var år 2008 det högsta hittills under 2000-talet. I synnerhet antalet ensamkommande barn/ungdomar ökade starkt till 650 personer (till Sverige kom motsvarande period drygt 24 000 asylsökande, därav 1 510 barn/ ungdomar). De flesta asylsökande kom från Irak, Somalia och Afganistan. Drygt 60 procent av de asylsökande fick bifall på sin ansökan. Handläggningstiden var i genomsnitt 127 dygn.

Läs mer på finska inrikesministeriets hemsidan