Uppskattad uppstartskonferens för Tema nyanlända i Stockholm

2009-05-14

De regionala temagruppen i Stockholm, Tema nyanlända, som omfattar projekt från både Europeiska flyktingfonden och Europeiska socialfonden, genomförde nyligen en uppskattad första konferens. Ett hundratal deltagare från bl a kommuner, landsting, länsstyrelse, arbetsförmedlingar och frivilligorganisationer fanns på plats tillsammans med flera politiker med ansvar för introduktions-och integrationsfrågor.

Under konferensen lanserades också temagruppens nya hemsida

På hemsidan, som än så länge är under uppbyggnad, finns mer information om konferensprogrammet och temagruppen. Inom ramen för temagruppens arbete kommer aktuella projekt i regionen att presenteras, goda exempel vaskas fram och tjäna som underlag för förslag till förbättringar av regionens mottagande- och introduktionsystem. En förhoppning är också att temagruppen kan knytas till motsvarande tematiska grupper i andra medlemsstater/regioner, där både flyktingfonds- och&n bsp;socialfondsprojekt ingår.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med mottagande och introduktion av nyanlända

Läs mer om det transnationella samarbetet mellan medlemsstater och regioner i EU