Migration Policy Institute (MPI) listar 2005 års viktigaste migrationsfrågor

2006-01-03

Migration Policy Institute (MPI) är en oberoende,  icke vinstdrivande tankesmedja i Washington D.C. inriktad på internationell migration. Tankesmedjan arbetar med kunskapsbaserade analyser och utvärderingar av migrations- och flyktingpolitik på lokal, nationell och internationell nivå och har som ambition att ge praktiskt orienterade svar på frågor om den globala migrationen, dess utmaningar och möjligheter.

Tankesmedjan har nyligen listat de viktigaste frågorna relaterade till migration under år 2005. Läs mer på MPI:s hemsida.