Integration i Media: Ekots lördagsintervju med integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

2006-11-02

Sveriges Radios hemsida kan man lyssna på den nyutnämnda integrations- och jämställdhetsministern i Ekots lördagsintervju. Nyamko Sabuni berättar bland annat om hur hon ser på utvecklingen i Danmark och om kritiken mot henne från muslimska organisationer.

Nyamko Sabuni säger att språktest för medborgarskap inte är någon stor fråga men att vuxna personer bör kunna söka medborgarskap på svenska utan hjälp av tolk. Frågan om språkkravens vara eller inte vara kommer att utredas inom den Globaliseringsutredning som leds av Utbildningsminister Lars Leijonborg (Fp)  

Andra samtalsämnen är om LAS är diskriminerande, om de förändrade A-kassareglerna har negativa jämställdhetsaspekter, om könsstympning och om att ministern tidigare har ifrågasatt religiösa friskolor. När det gäller religiösa friskolor flaggar Sabuni för hårdare kontroll av skolor och stopp för tillstånd till nya religiösa friskolor.