Integrationspolitiska kommittén avslutas

2006-11-03

Regeringen beslutade den 2 november att lägga ner den Integrationspolitiska kommittén. Regeringen skriver i pressmeddelandet att de ska återkomma med förslag till ny inriktning på integrationspolitiken.

Huvuduppdraget för kommittén har bland annat varit att analysera integrationspolitikens mål och inriktning och pröva om integrationspolitikens utveckling medför behov av förändringar. Kommittén skulle också analysera hur den nuvarande organisationen fungerar och föreslå hur den kan förbättras och effektiviseras. I detta har ingått att analysera Integrationsverkets roll och ansvar och hur de statliga myndigheternas ansvar för integrationspolitiken kan stärkas och tydliggöras.

Genom att bland annat avveckla Integrationsverket föregår regeringen kommitténs förslag. Utredaren Gunilla Bruun utsågs den 2 november att utreda avvecklingen av Integrationsverket. Utredningen ska komma fram till vilka av de uppgifter som Integrationsverket utför som bör föras över till annan myndighet och vilka som ska läggas ned. I detta uppdrag ingår också att bedöma hur behovet av systematisk kunskapsuppbyggnad om integrationspolitikens utveckling och resultat ska tillgodoses i framtiden.

Läs pressmeddelande på regeringens hemsida om avslutandet av Integrationspolitiska kommittén.

Qaisar Mahmood och Leif Magnusson från kommitténs skriver den 2 november en debattartikel om nedläggningen. Läs debattartikeln på DN:s hemsida

Läs också Integrationsverkets pressmeddelande om utnämnandet av Gunilla Bruun på deras hemsida.