Din sökning gav 55 träffar.

En gemensam europeisk integrationspolitik - i vems intresse?

När de europeiska statscheferna och ministrarna möttes i Tammerfors 1999 under det finska ordförandeskapet, lades grunden till det som numera kallas för ett ramverk för en gemensam europeisk integrati ...

2011-03-03

Kära läsare!

Som många av er har uppmärksammat har uppdateringen av hemsidan www.temaasyl.se och den dagliga nyhetsbevakning varit av begränsad omfattning under hösten. Skälet är att det tidigare aviserade samarb ...

Kategori(er): Arbete/sysselsättning, Sverige, Övriga EU, Integration, Hälsa, Asyl allmänt, Asylmottagande, Utbildning och validering, Asylpolitik, Övrigt, Migration, Asylprocessen, EU:s sysselsättningspolitik, EU:s socialpolitik 2009-10-27

Ny hemsida med information om regler och policies för medborgarskap i EU:s medlemsstater

EUDO - European Union Democracy Observatory at the Robert Schuman Centre for Advanced Studies - lanserar en ny hemsida med information om regelverk, system och policies vad gäller medborgarskap i sa ...

Kategori(er): Sverige, Övriga EU, Integration, Asylmottagande, Asylpolitik, Övrigt, Migration, Jämställdhet, Asylprocessen, Diskriminering, Irreguljär invandring, EU:s sysselsättningspolitik, EU:s socialpolitik 2009-09-30

Språktester och medborgarkunskap - på gott eller ont?

I en tankeväckande studie av språk- och medborgarskapstest i fyra länder, främst Nederländerna och Storbritannien, men även USA och Kanada, har den tyske forskaren Mario Peuker undersökt vilken funkti ...

Kategori(er): Sverige, Övriga EU, Integration, Asyl allmänt, Utbildning och validering, Offentliga utredningar och rapporter, Forskning, Övrigt, Introduktion 2009-04-23

Egenmakt för ett öppet samhälle - spanskinspirerade förslag från Folkpartiet

I likhet med Moderaterna har Folkpartiet lanserat en rad nya förslag för ett bättre asylmottagande och en bättre integrationspolitik. I en nyligen publicerad rapport, Egenmakt för ett öppet samhälle – ...

Kategori(er): Sverige, Övriga EU, Integration, Asylpolitik, Övrigt, Migration 2009-03-26

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ Sverige senfärdigt i europeiskt samarbete

Inom ramen för det transnationella samarbetet i Europeiska socialfonden har ett antal s k Transnationella lärandenätverk etablerats. Två av dessa är av stort intresse för det samarbete som skall f ...

Kategori(er): Sverige, Övriga EU, Trafficking/Människohandel, Asyl allmänt, Equal, Europeiska socialfonden, Projekt, Europeiska integrationsfonden, Nyhetsbrev 2009-02-19

Första utlysningen av projektmedel i Europeiska integrationsfonden

Den sedan länge aviserade första utlysningen av projektmedel i den nyinrättade Europeiska integrationsfonden är nu aktuell. Senaste den 17 februari skall ansökningar vara inlämnade till Svenska ESF-rå ...

Kategori(er): Sverige, Integration, Offentliga utredningar och rapporter, Projekt 2009-01-23

Bättre test för amerikanskt medborgarskap?

Sedan 1906 har invandrare som ansökt om amerikanskt medborgarskap fått genomgå någon form av test, framförallt i engelska men också i medborgarkunskap. Testen i dess nuvarande form är från 1952, även ...

Kategori(er): Övriga världen, Offentliga utredningar och rapporter, Migration 2009-01-23

Att tala med varandra fast man är olika – en uppskattad konferens om kulturmöten, värdegrund och interkulturell dialog

Den av Flyktingfondsprojektet Kom In, Uppsala kommun och Tema asyl & integration anordnade konferensen Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förän ...

Kategori(er): Arbete/sysselsättning, Sverige, Integration, Hälsa, Utbildning och validering, Migration, Konferensdokumenation, EU:s socialpolitik, Projekt, Introduktion 2008-12-16

Metropoliskonferensen i Bonn 2008: Deutschland ist ein Einwanderungsland

Tyskland – som denna gång var värd för den internationella Metropoliskonferensen som ägde rum i början av november – kom under konferensen att framstå som ett gott exempel på nytänkande vad gäller int ...

Kategori(er): Övriga EU, Integration, Konferensdokumenation 2008-11-24